Curmitisgruppen HVB

Behandlingshem Hyttan HVB

HVB Hyttan

HVB Hyttan Komplett Specialistenhet för flickor

Vi bedriver både utredning, vård och behandling för flickor 13 – 17 år gamla, som uppvisar anknytningsproblematik, neuropsykiatriska beteendeproblem, självdestruktivitet, sociala beteende- och samspelsbrister.

Verksamhetens förhållningssätt strävar mot att skapa en trygg, trivsam och förutsägbar miljö för de inskrivna ungdomarna. Det miljöterapeutiska arbetet inriktas mot att involvera ungdomarna och göra dem delaktiga i att skapa fungerande rutiner i vardagen och i sin behandling. Vi individanpassar behandlingen så mycket som möjligt och har tillgång till kvalificerad specialistkompetens inom det sociala och psykiatriska området.

Familjeterapeutiska insatser kan erbjudas samt nätverksarbete.

Vi har behandlingspersonal med hög kompetens. Personalgruppen består av Behandlingsassistenter med utbildningar inom vård och behandling, ex socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller behandlingsassistent utbildning.

Verksamheten leds av
Behandlingschef Jan Raimisto 

Föreståndare Franz Baumann

Kontakta Jan Raimisto för närmare information.
info@curmitis.se  Tfn: 0225 – 300 47