Postad för 3 år sedan

Samarbete med Peter Jansson

Vi på Hyttan HvB i Dalarna har sedan en tid samarbete med Peter Jansson, dr i socialt arbete på Högskolan Dalarna.

Peter har inlett en studie , etik godkänt projekt, kring relationen mellan skamkänslor och självskadebeteende som exempelvis intag av droger, rispning osv. 

Peter har tidigare forskat på män kring känslor och dess relation till våldshandlingar. Detta på annat HvB i Dalarna.


Taggar: