Postad för 5 år sedan

Flytt!

Vi har under sommaren erhållit ett nytt tillstånd för placering av flickor 13-17 år. Vi har sedan dess planerat en överflytt i början av oktober av Lilla Vikens inskrivna flickor. Fastigheten är belägen ca. 350 meter från HVB Lilla Viken i Vikmanshyttan. Sammantaget innebär det att vi numera heter HVB Hyttan istället för HVB Lilla Viken. Utöver det är det inga förändringar betäffande personalen samt den behandling vi tidigare bedrivit. Vi har emellertid förstärkt kompetensen i teamet genom att anställa en ytterligare legitimerad psykoterapeut i KBT/schematerapi samt en legitemerad fysioterapeut.  


Taggar: